Piotr Alexandrowicz, Znaczenie dekretału Intelleximus w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce

przez | 10 marca 2018

Nakładem Wydawnictwa Scriptum ukazała się książka Piotra Alexandrowicza pt. Znaczenie dekretału Intelleximus (X 5.32.1) w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce  (Poznań-Kraków 2018, ss. 172).

Piotr Alexandrowicz, Znaczenie dekretału Intelleximus w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce

Piotr Alexandrowicz, Znaczenie dekretału Intelleximus w procesie recepcji prawa rzymskiego w XIII-wiecznej kanonistyce

Więcej informacji: strona wydawnictwa