Timothy Dawson, Bizantyjski piechur. Cesarstwo Wschodniorzymskie ok. 900-1204

przez | 6 listopada 2017

Nakładem Wydawnictwa Napoleon V ukazała się książka Timothy’ego Dawsona pt. Bizantyjski piechur. Cesarstwo Wschodniorzymskie ok. 900-1204 (Oświęcim 2017, ss. 62).

Timothy Dawson, Bizantyjski piechur. Cesarstwo Wschodniorzymskie ok. 900-1204

Timothy Dawson, Bizantyjski piechur. Cesarstwo Wschodniorzymskie ok. 900-1204

Więcej informacji: strona wydawnictwa