Marcin Wasilewski, Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

przez | 13 listopada 2017

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Marcina Wasilewskiego pt. Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa (Łódź 2016, ss. 248).

Marcin Wasilewski, Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Marcin Wasilewski, Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa

Więcej informacji: strona wydawnictwa