Piotr Tafiłowski, Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce

przez | 16 października 2017

Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Piotra Tafiłowskiego pt. Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce (Warszawa 2017, ss. 140).

Piotr Tafiłowski, Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce

Piotr Tafiłowski, Inkunabuły zawierające treści geograficzne w zbiorach polskich. Z dziejów komunikacji społecznej i naukowej w dawnej Polsce

Więcej informacji: strona wydawnictwa