Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski, Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania

przez | 16 października 2017

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Bogucki ukazała się książka Michała Kary, Mirosława Makohonienki i Andrzeja Michałowskiego pt. Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta (Poznań 2016, ss. 300).

Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski, Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania

Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski, Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania

Więcej informacji: strona wydawnictwa