Do posłuchania: Spacery z Arystotelesem

Na stronie Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci w Poznaniu można wysłuchać nagrania prezentującego wybrane myśli Arystotelesa [link].