CfP: Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium

Do 30 kwietnia 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia na konferencję Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium.

Pobierz: (PDF, 754KB)