Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych

przez | 27 lutego 2017

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych pod redakcją Hanny Kóćki-Krenz i in. (Poznań 2016).

Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych

Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych

Więcej informacji: strona wydawnictwa