Peter Stanford, Judasz. Biografia kulturowa

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Petera Stanforda pt. Judasz. Biografia kulturowa (Kraków 2016).

Peter Stanford, Judasz. Biografia kulturowa

Peter Stanford, Judasz. Biografia kulturowa

Więcej informacji: strona wydawnictwa