Krystyna Tuszyńska, Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych

przez | 6 lutego 2017

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazała się książka Krystyny Tuszyńskiej pt. Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych. Od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa (Poznań 2016).

Krystyna Tuszyńska, Oratorstwo kultury retorycznej Homera z wyborem tekstów źródłowych

Krystyna Tuszyńska, Oratorstwo kultury retorycznej Homera z wyborem tekstów źródłowych

Więcej informacji: strona wydawnictwa