Dariusz Maliszewski, Schliemann’s Trojan Ceramics and Stone Artefacts in Munich, Poznań and Wrocław

Nakładem Wydawnictwa Creator ukazała się książka Dariusza Maliszewskiego pt. Schliemann’s Trojan Ceramics and Stone Artefacts in Munich, Poznań and Wrocław. A Contribution to Bronze Age Anatolian-Aegean Relationships (Mediterranean World Archaeology 2; Warsaw 2016, ss. XII + 404). 

Dariusz Maliszewski, Schliemann’s Trojan Ceramics and Stone Artefacts in Munich, Poznań and Wrocław

Więcej informacji: strona wydawnictwa.