Arkadiusz Dymowski, Nummi serrati, bigati et alii

przez | 20 lutego 2017

Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Arkadiusza Dymowskiego pt. Nummi serrati, bigati et alii. Coins of the Roman Republic in East-Central Europe north of the Sudetes and the Carpathians (Warszawa 2016, ss. 430).

Arkadiusz Dymowski, Nummi serrati, bigati et alii

Arkadiusz Dymowski, Nummi serrati, bigati et alii

Więcej informacji: strona wydawnictwa