Aleksandra Pudło, Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych

Nakładem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku ukazała się książka Aleksandry Pudło pt. Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych (Gdańsk 2016, ss. 124). 

Aleksandra Pudło, Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych

Aleksandra Pudło, Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych

Więcej informacji: strona muzeum.