Tristan Schmidt, Of lion cubs and noble born eaglets – the imagery of „animal dynasties“ in 12th c. Byzantine court literature

przez | 9 października 2016

12 października 2016 r. o godz. 11 w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 105) odbędzie się wykład Tristana Schmidta (Moguncja) pt. Of lion cubs and noble born eaglets – the imagery of „animal dynasties“ in 12th c. Byzantine court literature. Organizatorami wydarzenia jest Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum i Katedra Filologii Klasycznej UŚ.