Tomasz Leś, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

przez | 30 października 2016

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się książka Tomasza Lesia pt.
Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa (Kraków 2016, ss. 170).

Tomasz Leś, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

Tomasz Leś, Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa

Więcej informacji: strona wydawnictwa