Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century

przez | 25 lipca 2016

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century pod red. Krystyny Kujawińskiej-Courtney i Grzegorza Zinkiewicza (Łódź 2016, ss. 170).

Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century

Some Renaissance/Early Modern Topoi in the Twenty First Century


Więcej informacji: strona wydawnictwa