Roczniki Humanistyczne (6. Językoznawstwo) 63, 2015

przez | 25 maja 2016

W najnowszym tomie Roczników Humanistycznych (63, 2015; seria 6: Językoznawstwo) ukazał się m.in. artykuł Krzysztofa T. Witczaka pt. Konsekwencje zaniku liczby podwójnej w języku łacińskim. Głos w sprawie dualnej genezy piątej deklinacji łacińskiej. Strona czasopisma: link.