CfP: Organon 48 (2016)

By | 5 maja 2016

Redakcja rocznika Organon wydawanego przez Instytut Historii Nauki PAN zaprasza do nadsyłania artykułów do kolejnego tomu. Organon to recenzowane czasopismo poświęcone historii i filozofii nauki, także starożytnej i średniowiecznej. Publikuje oryginalne artykuły w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim oraz po łacinie.

Więcej informacji: strona czasopisma