Krakowskie Zimowe Warsztaty Łaciny Żywej / Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis

przez | 27 lutego 2016

W dniach 7-1o marca 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbędą się zajęcia z żywej łaciny pod nazwą Krakowskie Zimowe Warsztaty Łaciny Żywej / Schola Brumalis Latinitatis Vivae Cracoviensis. Zajęcia prowadził będzie mgr Marcin Loch (doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej UAM). 

Pobierz: (PDF, Unknown)

Profil fb wydarzenia: link.