CfP: Littera/Historica 3

przez | 19 lutego 2016

Do 15 kwietnia 2016 r. nadsyłać można teksty do III numeru czasopisma Littera/Historica. Redakcja przyjmuje artykuły, rozprawy, szkice o charakterze historycznoliterackim, recenzje i sprawozdania, które można przesyłać na adres mailowy: litterahistorica@gmail.com.

Więcej informacji: strona czasopisma