Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite

przez | 20 grudnia 2015

Nakładem Instytutu Badań Literackich ukazał się IV tom Poezji zebranych: Tłumaczenia rozmaite Adama Stanisława Naruszewicza w opracowaniu Barbary Wolskiej i Ariadny Masłowskiej-Nowak. Tom obejmuje przekłady “Horacyjusza pieśni zebrane”, “Sarbiewskiego ody niektóre”, “Anakreona pieśni wybrane” oraz “Niektóre fragmenta z not Tacyta tłumaczonego wyjęte” (Warszawa 2015, ss. 532).

Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite

Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane: Tłumaczenia rozmaite