The cinematic discourse on the Middle Ages (in central Europe and beyond)

przez | 21 listopada 2015

Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka The cinematic discourse on the Middle Ages (in central Europe and beyond) pod redakcją Jarosława Wenty (Toruń 2015, ss. 162).

The cinematic discourse on the Middle Ages (in central Europe and beyond)

The cinematic discourse on the Middle Ages (in central Europe and beyond)

Więcej informacji: strona wydawnictwa