Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 86 ( Seria Filologiczna, Dydaktyka 9)

przez | 8 października 2015

W ostatnim tomie Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego (nr 86, 2014, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9) ukazał się m.in. artykuł Doroty Karkut pt. Wizerunki Władysława Jagiełły w literaturze i malarstwie. Spis treści numeru: strona Wydawnictwa URz.