Pseudo-Albert Wielki, Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych

przez | 4 czerwca 2015

Nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT ukazała się Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych Pseudo-Alberta Wielkiego w opracowaniu Jerzego Kroczaka, Jacka Sokolskiego i Joanny Zagożdżon (Wrocław 2014, ss. 160, seria Bibliotheca Curiosa).

Pseudo-Albert Wielki, Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych

Pseudo-Albert Wielki, Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych


Więcej informacji: strona wydawnictwa