Bellum iustum versus bellum sacrum

przez | 27 maja 2015

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się książka Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414–1418 pod redakcją Zbigniewa Raua i Tomasza Tulejskiego (Toruń 2014, ss. 451).

Bellum iustum versus bellum sacrum

Bellum iustum versus bellum sacrum

Więcej informacji: strona wydawnictwa