Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka, Cereals of antiquity and early Byzantine times

przez | 7 kwietnia 2015

Nakładem Wydawnictwa UŁ ukazała się książka Krzysztofa Jagusiaka, Macieja Kokoszki i Zofii Rzeźnickiej pt. Cereals of antiquity and early Byzantine times. Wheat and barley in medical sources (second to sewenth centuries AD) (Łódź 2014, seria: Byzantina Lodziensia XX).

Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka, Cereals of antiquity and early Byzantine times

Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko, Zofia Rzeźnicka, Cereals of antiquity and early Byzantine times

Więcej informacji: strona wydawnictwa