ΣΧΟΛΗ. Navigare necesse. Morze – Podróż – Przejście – Przemiana

przez | 18 marca 2015

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa oraz Koła Starożytniczego UW ukazała się książka pt. ΣΧΟΛΗ. Navigare necesse. Morze – Podróż – Przejście – Przemiana pod redakcją Dominiki Lewandowskiej, Kamili Marciniak i Hanny Rajfury (Warszawa 2015, ss. 108).

ΣΧΟΛΗ. Navigare necesse. Morze – Podróż – Przejście – Przemiana

ΣΧΟΛΗ. Navigare necesse. Morze – Podróż – Przejście – Przemiana

Więcej informacji: strona wydawnictwa