Mateusz Bętkowski, Poganie w Galii Merowińskiej w VI wieku

przez | 5 lutego 2015

Nakładem wydawnictwa Bezkresy Wiedzy ukazała się książka Mateusza Bętkowskiego pt. Poganie w Galii Merowińskiej w VI wieku. Obraz praktyk politeistycznych w źródłach epoki (Saarbrücken 2014, ss. 212).

Mateusz Bętkowski, Poganie w Galii Merowińskiej w VI wiek

Mateusz Bętkowski, Poganie w Galii Merowińskiej w VI wiek

Więcej informacji: strona wydawnictwa