Sukcesy: Nagroda Akademii Rumuńskiej dla prof. Grzegorza Jawora

przez | 4 stycznia 2015

Prof. dr hab. Grzegorz Jawor (IH UMCS) został uhonorowany nagrodą Dimitru Onciula (1856-1923), wybitnego mediewisty i badacza etnogenezy narodu rumuńskiego, za książkę Aşezările de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în Evul Mediu târziu (Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu), opublikowaną w Jassach w 2012 r.

Informacja o nagrodzie:

Pobierz: (PDF, Unknown)