Missa pro defuncto W. A. Mozart Requiem

przez | 30 listopada 2014

Dnia 4 grudnia 2014 r. o godz. 23.00 w Archikatedrze Poznańskiej odbędzie się msza żałobna sprawowana za duszę W.A. Mozarta w rycie sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, oprawiona jego Requiem. Więcej informacji: link.