Dokumenty królewskie dla miasta Krosna

Nakładem Muzeum Podkarpackie w Krośnie ukazały się Dokumenty królewskie dla miasta Krosna pod redakcją Jana Gancarskiego (Krosno 2013, ss. 204).

Dokumenty królewskie dla miasta Krosna

Dokumenty królewskie dla miasta Krosna

Więcej informacji: strona muzeum