Stanisław Turlej, Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego

przez | 16 października 2014

21 października 2014 r. o godz. 18.00 w Małej Auli gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU, podczas którego dr hab. Stanisław Turlej wygłosi referat pt. Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego.