Przemyśl i Ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich (X-połowa XIV w.)

przez | 18 października 2014

Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Przemyśl i Ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich (X-połowa XIV w.) pod redakcją Witalija Nagirnyjego i Tomasza Pudłockiego (Kraków 2013, ss. 2018).
Więcej informacji: strona wydawnictwa

Przemyśl i Ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich (X-połowa XIV w.)

Przemyśl i Ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich (X-połowa XIV w.)