Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem

przez | 23 października 2014

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem pod redakcją Andrzeja Kompy, Mirosława J. Leszki i Teresy Wolińskiej (Łódź 2014, seria: Byzantina Lodziensia XVII).

Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem

Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem

Więcej informacji: strona wydawnictwa