Instytucja “wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur

przez | 10 października 2014

Nakładem IAiE PAN ukazała się książka Instytucja “wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur pod redakcją Jacka Banaszkiewicza, Michała Kary i Henryka Mamzera (Poznań 2013, ss. 443).

Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur

Instytucja “wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur

Więcej informacji: strona wydawnictwa