Dariusz Piwowarczyk, Jak długa była grecka stopa? Prawo Szemerényi’ego w języku greckim i łacińskim na tle indoeuropejskim

przez | 5 października 2014

Instytut Filologii Klasycznej UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w comiesięcznym Otwartym Seminarium Językoznawczym. Podczas pierwszego spotkania referat pt. Jak długa była grecka stopa? Prawo Szemerényi’ego w języku greckim i łacińskim na tle indoeuropejskim wygłosi dr Dariusz Piwowarczyk (IFK UJ). Koreferentami będą prof. UAM dr hab. Norbert Ostrowski (IJ UAM) i mgr Maciej Grelka (IFK UAM). Seminarium odbędzie się dnia 14 października 2014 r. (wtorek) o godz. 17.30 w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Fredry 10, sala 328).  Wszelkich informacji dotyczących seminarium udzieli dr hab. Rafał Rosół (raf.ros@wp.pl).

Pobierz: (PDF, 40KB)