Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV w. (do 1454 r.)

przez | 18 września 2014

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka Rafała Kubickiego pt. Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV w. (do 1454 r.) (Gdańsk 2013, ss. 610). 

Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV w. (do 1454 r.)

Rafał Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV w. (do 1454 r.)

Więcej informacji: strona wydawnictwa.