Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59, 2014, z. 1

W  numerze 1 (59) / 2014 Kwartalnika Historii Nauki i Techniki ukazał się artykuł Tomasza Mroza pt. Historia i recepcja Antoniego Bronikowskiego tłumaczeń dialogów Platona. Więcej informacji: strona CEJSH