Jarosław Sochacki, Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102

przez | 22 sierpnia 2014

Nakładem Wydawnictwa Templum ukazała się książka Jarosława Sochackiego pt. Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102 (Kraków 2014, ss. 234).

Jarosław Sochacki, Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102

Jarosław Sochacki, Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a Cesarstwem Rzymskim w latach 963-1102