Jarosław Sochacki, Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

przez | 3 sierpnia 2014

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się książka Jarosława Sochackiego pt. Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962 (Słupsk 2014, ss. 356).

Jarosław Sochacki, Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

Jarosław Sochacki, Formowanie się wczesnośredniowiecznego państwa niemieckiego w latach 919-962

Więcej informacji: strona wydawnictwa