Rafał Hryszko, Media Aeva Dulcia Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w.

przez | 28 lipca 2014

Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Rafała Hryszki pt. Media Aeva Dulcia Analiza produkcji i konsumpcji słodyczy w Koronie Aragonii w XIV i XV w. (Kraków 2013, ss. 316). 

Rafał Hryszko, Media Aeva Dulcia

Rafał Hryszko, Media Aeva Dulcia

Więcej informacji: strona wydawnictwa.