Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski

przez | 5 czerwca 2014

Nakładem Wydawnictwa UWr ukazała się książka Krzysztofa Wachowskiego pt. Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski (Wrocław 2013, ss. 232). 

Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana

Krzysztof Wachowski, Emblemata mediaevalia profana

Więcej informacji: strona wydawnictwa.