Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy – nowe metody

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy – nowe metody pod redakcją Anny Adamskiej i Pawła Krasa (Lublin 2013, ss. 284).

Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy - nowe metody

Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy – nowe metody

Więcej informacji: strona wydawnictwa