Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412)

Nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu ukazała się Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412) w edycji Bożeny Wyrozumskiej (Toruń 2013, ss. 69).

Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412)

Księga proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358-1412)

Więcej informacji: strona wydawnictwa