Wacław Felczak, Europa Centralis

Nakładem Wydawnictwa Avalon ukazała się książka Wacława Felczaka pt. Europa Centralis (Kraków 2013, s. 288).

Wacław Felczak, Europa Centralis

Wacław Felczak, Europa Centralis

Więcej informacji: strona wydawnictwa