Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina

przez | 26 kwietnia 2014

Nakładem Wydawnictwa IAiE PAN ukazała się książka Marty Osypińskiej pt. Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina (Poznań 2013, ss. 288).

Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina

Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina

Więcej informacji: strona wydawnictwa