Henryk Wąsowicz, Chronologia średniowieczna

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Henryka Wąsowicza pt. Chronologia średniowieczna (Lublin 2013, ss. 698).

Henryk Wąsowicz, Chronologia średniowieczna

Henryk Wąsowicz, Chronologia średniowieczna

Więcej informacji: strona wydawnictwa