Studia Ceranea 3/2013

Ukazał się kolejny, 3/2013, tom czasopisma Studia Ceranea (Łódź 2013).
Spis treści:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Więcej informacji: strona wydawnictwa UŁ