Paweł Janiszewski, Panthera – ojciec Jezusa

przez | 25 marca 2014

Nakładem wydawnictwa SubLupa ukazała się książka Pawła Janiszewskiego pt. Panthera – ojciec Jezusa. Geneza ideii, antyczne przekazy, późniejsze polemiki (Warszawa 2013, ss. 460).

Paweł Janiszewski, Panthera - ojciec Jezusa

Paweł Janiszewski, Panthera – ojciec Jezusa

Więcej informacji: strona wydawnictwa