Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament, t. XI

Nakładem Wydawnictwa Apostolicum ukazał się XI tom antologii Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament pod redakcją ks. Dariusza Sztuka SDB (Ząbki 2013, ss. 296).

Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament, t. XI

Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy Testament, t. XI

Więcej informacji: strona wydawnictwa